Obsah

                                                                                                             Č.j. 478/18

Rozpočet Mateřské školy Holýšov pro rok 2019

 

 

 

  • Na zasedání Zastupitelstva města Holýšova, konaného dne 10.12. 2018        od 18:00 hodin byl schválen rozpočet Města Holýšova na rok 2019 jehož součástí je poskytnutí neinvestičního transferu Mateřské škole Holýšov ve výši 2.237.000,00 Kč.

  • Mateřská škola Holýšov předpokládá výdaje v částce 2.667.000,00 Kč a příjmy v částce 430.000,00 Kč


 

 

V Holýšově dne 19.12.2018                       

                                                                                       

                                                                                       Ivana Smetáková

                                                                                      ředitelka MŠ Holýšov