Obsah

Ve všech předškolních třídách zařazujeme do předškolního vzdělávání dětí METODU DOBRÉHO STARTU, abychom co nejvíce usnadnili vstup do školního prostředí.
METODA DOBRÉHO STARTU:
- aktivizuje rozvoj a harmonizaci psychomotoriky v součinnosti s emocionálně motivační a sociální stránkou
- výrazně přispívá v rozvoji řeči
- rozvíjí pravolevou a prostorovou orientaci dětí, vnímání a reprodukci rytmu
- rozvíjí fantazii, představivost

Fotogalerie

#

VČELIČKY 28. 1. 2022

#

BERUŠKY 28. 1. 2022

#

M0DRÁSCI 28. 1. 2022