Obsah

jj

OBNOVENÍ PROVOZU MŠ HOLÝŠOV

  1. Od 25.5.2020 dochází k obnovení provozu MŠ Holýšov v omezeném režimu.
  2. Zákonný zástupce se seznámí s podmínkami provozu, které podepíše společně s čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (tiskopisy naleznete níže pod textem). Odevzdáte nejdéle v den nástupu do MŠ učitelce – bez těchto podpisů nebude dítě přijato.
  3. V případě, že dítě trpí nějakou alergií či astmatem, doloží zákonný zástupce potvrzení od lékaře, jinak nelze dítě přijmout.
  4. V prostorách školy bude zvýšená dezinfekce prostor a rukou dětí, rodič by měl zvážit docházku dítěte s atopickým ekzémem, respiračním onemocněním či alergií.
  5. Převážnou část dne budou děti trávit venku – na zahradě v MŠ, je nutné přizpůsobit tomu oděv a obuv.
  6. Zákonný zástupce bere na vědomí mimořádná opatření provozu MŠ, kdy nemůže být zaručena docházka dítěte do své kmenové třídy a se svými třídními učitelkami. Informaci o tom, do které třídy a budovy je vaše dítě zařazeno jste dostali telefonicky od paních učitelek.
  7. Jelikož jsme ve stavu mimořádných opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ.
  8. Žádáme Vás o dodržování opatření, která jsou definována v "Podmínkách provozu" za účelem ochrany zdraví zaměstnanců MŠ, vás i ostatních rodičů, a především vašich dětí. Při nerespektování nebude možná další docházka dítěte po dobu trvání omezeného provozu. 
  9. Provozní doba MŠ Holýšov je stále stejná, tj. od 6,00-16,00.
  10. Pokud to bude možné, vyzvedněte prosím vaše dítě nejpozději v 15,45 - poté bude probíhat dezinfekce prostor a zahrady MŠ.

Současně upozorňujeme na to, že do mateřské školy patří děti pouze zdravé! Děti s příznaky možného infekčního onemocnění (jako je rýma, kašel, atd)., budou poslány zpět domů se zákonným zástupcem.

Děkujeme za pochopení a už teď se na vaše děti těšíme - tým MŠ Holýšov

PODMÍNKY PRO PROVOZ MŠ Holýšov.docx (89.56 kB)

příloha_čestné_prohlášení.pdf (248.08 kB)

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávy