Obsah

AKCE TŘÍD S RODIČI A JEJICH DĚTMI:

Během měsíce září a října budou probíhat akce jednotlivých tříd.

Postupně budeme přidávat na webové a facebookové stránky školy podrobnější informace, které se týkají jednotlivých tříd.
 

Budeme rádi, když se zúčastníte a prožijete s námi hezké odpoledne.

Akce jsou vždy pouze pro uvedenou třídu.

akce s rodiči a dětmi - třída VČELIČKY a BERUŠKY.pdf (619.6 kB)

akce s rodiči a dětmi - ŽLUTÁ třída.pdf (127.87 kB)

akce s rodiči a dětmi - třída KUŘÁTKA a KOŤÁTKA.pdf (515.73 kB)

akce s rodiči a dětmi - ORANŽOVÁ třída.pdf (152.54 kB)

akce s rodiči a dětmi - MODRÁ třída.pdf (84 kB)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

pokud máte nějaký dotaz k rodičovské schůzce, která se bude konat 9.9.2021 je možné ji položit v dotazníku na níže uvedeném odkazu.

Dotazník bude přístupný od 2.9.-7.9.2021.

 
o
 
Informace k provozu vzhledem ke Covid -19
• Děti se netestují;
• Nadále platí povinnost ve vnitřních prostorách MŠ mít ochranu dýchacích cest (respirátor). Nevztahuje se na děti navštěvující MŠ. Ve společných prostorách tato povinnost rovněž platí pro zaměstnance MŠ;
• Pobyt zákonných zástupců dětí ve společných prostorách je omezen na nezbytně nutnou dobu;
• Zákonní zástupci dítěte či jiné osoby včetně zaměstnanců MŠ, s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit;
• Při příchodu do budovy MŠ použijte dezinfekci na ruce (dospělí)
• Před příchodem do třídy, dohlédněte na to, že si dítě řádně umylo ruce mýdlem;
Děkujeme!!!
Na děti se už moc těšíme 🙂
 
V Holýšově 31.8.2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

h
 
 
Vážení rodiče, milé děti.
 
Přejeme vám příjemné prožití léta, spoustu nových zážitků, odpočinek a načerpání energie pro další školní rok.
Děkujeme za Vaši spolupráci, pomoc a ochotu v průběhu celého roku, vážíme si toho.
Dětem, které od 1.9.2021 nastupují do základní školy, přejeme hodně štěstí a úspěchů.
S ostatními se těšíme na shledání v novém školním roce.
 
V Holýšově 30.6.2021
 
kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Holýšov
w
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Provoz mateřské školy pro děti, které jsou nahlášené na prázdninovou docházku v červenci 2021 a v srpnu 2021 zůstává od 6-16 hodin.
Více informací na úřední desce školy: uredni-deska/

 

fg

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro rodiče předškolních dětí:

Vyhlášení přijímacích zkoušek do ZUŠ Holýšov pro školní rok 2021-2022.pdf (259.55 kB)

d

Pozvánka na dětský den v Horní Kamenici - pořadatelem není MŠ Holýšov, ale rádi zveřejňujeme :)

d

a

di

 

v

-------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENÍ O OMEZENÍ A PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY HOLÝŠOV

V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN 2021

Oznámení o uzavření MŠ v době letních prázdnin 2021.pdf (246.75 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz mateřské školy - budovy v Luční ulici

bude až do odvolání sloučen na 3 třídy z provozních a organizačních důvodů.

 • děti z MODRÉ TŘÍDY – provoz v ČERVENÉ TŘÍDĚ od 6 – 15,30 hodin
 • děti z ČERVENÉ A ŽLUTÉ TŘÍDY – provoz ve ŽLUTÉ TŘÍDĚ od 6 – 15,30 hodin
 • děti z ORANŽOVÉ TŘÍDY- provoz od 6 – 7,00 hod. ve ŽLUTÉ TŘÍDĚ a dále          od 7 – 16,00 hodin v ORANŽOVÉ TŘÍDĚ

V Holýšově 28.4.2021

Daniela Leváková, DiS., ředitelka školy

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

AKCE PRO DĚTI Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

j

-----------------------------------------------------d

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY HOLÝŠOV 2.pdf (267.04 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k nastavenému karanténnímu opatření:

KHS stanovila karanténu vybraných dětí ze skupiny umístěné do Žluté třídy do 2.5.2021 z důvudu potvrzení dalšího pozitivního výsledku na Covid-19. Pokud bude mít dítě sebemenší potíže, je potřeba kontaktovat lékaře a ozvat se KHS Plzeňského kraje na telefon 606 615 719 nebo e-mail eva.nova@khsplzen.cz

V Holýšově 23.4.2021

Daniela Leváková, DiS. - ředitelka školy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutí o přerušení provozu

Mateřské školy Holýšov, Školní 248, Holýšov, příspěvkové organizace,         budova v Luční ulici 557

skupiny umístěné ve ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Ředitelka Mateřské školy Holýšov rozhodla po projednání se zřizovatelem města Holýšov v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, o přerušení provozu mateřské školy - budovy v Luční ulici – pouze Žluté třídy, s účinností od 20. dubna 2021 do odvolání. Rozhodnutí je vydáno z důvodu nastaveného karanténního opatření vzhledem k výskytu COVID-19 v MŠ Holýšov v budově v Luční ulici, ve Žluté třídě.

 

Rodiče dětí ze Žluté třídy, kterých se karanténní opatření týká, budou kontaktováni školou telefonicky nebo e-mailem.

Tito rodiče obdrží e-mailem dopis s pokyny od KHS Plzeňského kraje.

 

Testování dětí, které mají určenou karanténu proběhne

„Bioptickou laboratoří Plzeň“ PCR testy (odběrová sanita)

dne 21. dubna 2021 ve 13,30 hodin

v tělocvičně mateřské školy v budově ve Školní ulici 248. 

Vcházejte zahradou.

 

V případě změn vás budeme včas informovat na webových a facebookových stránkách školy.

V Holýšově, dne 20.4.2021

Daniela Leváková, DiS., ředitelka školy

--------------------------------------------------------------------------------
INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY HOLÝŠOV od 26.4.2021

❗️❗️❗️Od 26. dubna 2021 můžou dát nepředškolní děti do MŠ navíc i:

➡️zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další zaměstnanci v sociálních službách,

➡️sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

➡️sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Nepedagogičtí pracovníci MŠ, ani pedagogové vzdělávající distančně do seznamu vybraných profesí nepřibyli.

V Holýšově, dne 20.4.2021

Daniela Leváková, DiS., ředitelka školy

.........................................................................................................................

INFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY HOLÝŠOV od 12.4.2021

Vážení rodiče,

v těchto dnech jsem obdržela do datové schránky upřesňující informace k zahájení provozu v mateřské škole. Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy složitá. Chápu Vaše obavy a slibuji Vám, že se budu snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň Vás prosím o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší školky:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN)

/viz zde: priloha_892374309_3_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._.pdf (326.34 kB) /

KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ:

Dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání

Děti, jejichž zákonní zástupci jsou

➡️ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
➡️ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
➡️ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
➡️ zaměstnanci bezpečnostních sborů,
➡️ příslušníci ozbrojených sil,
➡️ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
➡️ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
➡️ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
➡️ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
➡️ zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 
Pro tyto děti bude vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.
V případě zájmu o umístění dítěte, jehož zákonný zástupce má výše uvedenou profesi, mě kontaktujte na e-mailu: ms-holysov@seznam.cz.
V tomto případě je potřeba doložit potvrzení ze zaměstnání, na kterém bude uvedena profese dle výše uvedeného seznamu.
 
PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:
 1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19
 2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního
  preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si
  provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále
  jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření
 3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu  viz: priloha_892374309_10_MZ MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest_s účinností od 12.4.202150.pdf (353.89 kB)

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně
K testování budou použity neinvazivní Ag testy, které škole byly distribuovány.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Přehled návazných postupů při testování dětí:

priloha_892374309_0_testovani diagram.pdf (219.98 kB)

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a
školských zařízeních.

https://testovani.edu.cz/

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE HOLÝŠOV:

Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí od 6 – 7,30 hod – vzhledem k dodržení povinné docházky u předškolních dětí.

V obou budovách na Vás budou čekat pověření pracovníci, kteří Vám poradí.

V budově ve Školní ulici bude testování probíhat v tělocvičně. Ráno vcházejte přes zahradu do prostoru šaten. Hlavní vchod bude ráno uzavřen.

V budově v Luční ulici bude testování probíhat v prostorách Modré třídy.

Rozdělení dětí do tříd se dozvíte v testovací místnosti.

Testování bude probíhat 2x týdně.

V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu.

Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m.

Dítě si půjde umýt ruce a se zákonným zástupcem vstoupí do testovací místnosti.

Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje neinvazivním antigenním testem za přítomnosti určené pracovnice a vyčká na výsledek testu. V případě negativního výsledku odvede dítě do své třídy.

V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky.

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

Instruktážní video k testování testy LEPU, které škola obdržela.

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s

 

V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte na e-mailu ms-holysov@seznam.cz

V Holýšově dne 8.4.2021

Daniela Leváková, DiS., ředitelka školy

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU, NALEZNETE NA distancni-vzdelavani/materialy-pro-distancni-vzdelavani/

Po celou dobu uzavření MŠ bude probíhat distanční vzdělávání našich předškoláků - pro něž je předškolní vzdělávání v posledním ročníku MŠ povinné. Na webu začátkem měsíce března naleznete materiály k distanční výuce (budeme zasílat i e-mailem rodičům). Vypracované materiály přinesete do MŠ, až se zase obnoví provoz (budou založeny dětem do jejich portfolií). Pokud si někdo nemůže dané materiály vytisknout, napište e-mail (ms-holysov@seznam.cz), a domluvíme se na předání tištěné verze.

Materiály budou k dispozici samozřejmě i mladším dětem.

Úplata za školné 3/2021 bude stanovena dle počtu uzavřených dnů zpětně a oznámíme vám ji začátkem dubna 2021. Případné přeplatky budou vráceny do konce školního roku 2020/2021. Trvalé příkazy rušit nemusíte.

 

V Holýšově 27.2.2021

Daniela Leváková, DiS - ředitelka školy

-----------------------------------------------------------------------
 
 
f
 
 
 
Fotoreporty z jednotlivých tříd si můžete prohlédnout zde:
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Provoz MŠ Holýšov od 1.9.2020 - platný.pdf (1.05 MB)

d

f

g

 

 

 

 

Zprávy