Obsah

Zveme všechny zájemce a hlavně naše „budoucí školáčky“ na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE HOLÝŠOV

 

do budovy v Luční ulici v úterý 16.4.2019 od 8,45 hod. do 10,45 hod.

a do budovy ve Školní ulici ve středu 17.4.2019 od 8,45 hod. do 10,45 hod.

Dostanete zde potřebné tiskopisy a informace týkající se zápisu.

Přezůvky vezměte, prosím, s sebou.

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HOLÝŠOV PRO ROK 2019/20

 

se koná pro obě budovy ve Školní ulici č.p. 248 v těchto termínech:

čtvrtek 2.5.2019 od 13,00 hod. do16,00 hod.

pátek 3.5.2019 od 13,00 hod. do16,00 hod.

 

Přednostně přijímáme děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu MŠ (Holýšov a Dolní Kamenice), které k 31.8.2019 dosáhnou nejméně tří let. Vzhledem k povinnému předškolnímu vzdělávání je zákonný zástupce povinen přihlásit do MŠ dítě narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dříve

(§ 34 odst.1 a 3 zákona č. 561/20 04Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

 

Při zápisu předložte rodný list a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a další doklady, které jsou v zájmu zákonného zástupce dítěte.

 

                                                                            Ivana Smetáková

V Holýšově 8.3.2019                                           ředitelka Mateřské školy Holýšov