Obsah

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ A KE DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Usktutečnění DOD a plánovaného ZÁPISU prezenční formou závisí na aktuální situaci vzhledem k nastaveným opatřením souvisejícím s vyhlášením nouzového stavu ČR.
Případnou změnu termínu nebo změnu formy zápisu zveřejníme jakmile to bude možné zde na fcb a webu školy.
K zápisu je v současné době možné využít rezervaci termínu na adrese:
https://materska-skola-holysov.reservio.com/

 

SEZNAM KRITÉRIÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ A FORMULÁŘE BUDOU DOSTUPNÉ od 15.4.2020

 

z