Menu
MŠ Holýšov

Informace k provozu vzhledem ke Covid -19 ve šk.r. 2021-2022

Informace k provozu vzhledem ke Covid -19 

• Děti se netestují;

• Nadále platí povinnost ve vnitřních prostorách MŠ mít ochranu dýchacích cest (respirátor). Nevztahuje se na děti navštěvující MŠ. Ve společných prostorách tato povinnost rovněž platí pro zaměstnance MŠ;

• Pobyt zákonných zástupců dětí ve společných prostorách je omezen na nezbytně nutnou dobu;

• Zákonní zástupci dítěte či jiné osoby včetně zaměstnanců MŠ, s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit;

• Při příchodu do budovy MŠ použijte dezinfekci na ruce (dospělí)

• Před příchodem do třídy, dohlédněte na to, že si dítě řádně umylo ruce mýdlem;

Děkujeme!!! 

 

V Holýšově 31.8.2021