Obsah

Mateřská škola Holýšov

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Název: Mateřská škola Holýšov

Sídlo: Školní 248, 345 62 Holýšov

Odloučené pracoviště: 345 62 Holýšov, Luční 557

Předškolní zařízení sdružuje též 2 školní jídelny.

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Holýšov

Účel zařízení: zajišťování všestrannné péče dětem předškolního věku

 

 

,

ů

Ve školním roce 2021-2022 jsme zapojeni do projektu:

ú

d