Menu
MŠ Holýšov

Charakteristika školy

Do právní subjektivity vstoupila Mateřská škola Holýšov ve Školní ulici od
1.1.2000 a od 1.1.2001 se stala její součástí MŠ v Luční ulici - nyní odloučené pracoviště. Celková kapacita školy je 190 dětí.

Sídlo Mateřské školy Holýšov se nachází ve Školní ulici. Je to rozlehlá dvoupatrová budova upravená z bývalé základní školy. V roce 2015 prošla budova náročnou rekonstrukcí, jejíž cílem bylo snížení energetické náročnosti. Bylo provedeno zateplení budovy, výměna oken a zhotovena nová střecha. Budova se vrátila k původnímu předválečnému vzhledu. Rovněž byla dokončena rekonstrukce elektroinstalace. Budova je členitá, děti docházejí do čtyř tříd, ložnice jsou oddělené. V I. patře je třída Koťátek a ve sníženém zadním mezipatře třída Kuřátek. Na II. patře najdeme třídy Berušek a Včeliček. Výhodou školy je prostorná nově zrekonstruovaná hala na cvičení hned u šaten dětí. K budově přiléhá venkovní hrací plocha se členitým terénem, dostatečně zastíněná stromy.

Odloučené pracoviště v Luční ulici je modernější budova projektovaná jako mateřská škola. V roce 2017 i ona prošla náročnou rekonstrukcí, jejíž cílem bylo snížení energetické náročnosti. Rekonstrukce se týkala výměny oken, odizolování a zateplení budovy včetně střech, terasy dostaly nový povrch, byla instalovaná vzduchotechnika a fotovoltaika. I zde máme čtyři třídy. Tři pavilony jsou propojené spojovací chodbou. V nízkém pavilonu je umístěna Červená třída. Patrový pavilon slouží pro Žlutou a Oranžovou třídu. V hospodářském pavilonu je umístěna kuchyně, prádelna, sušárna, ředitelna a ostatní provozní prostory. Je zde také Modrá třída, která je upravena z bývalého bytu školnice, který byl přestavěn na menší třídu. Celou budovu obklopuje venkovní hrací plocha se členitým terénem, dostatečně zastíněná stromy. V roce 2018 prošla revitalizací.

Obě budovy MŠ nejsou od sebe příliš vzdáleny a jsou umístěny v částech města, kde mají děti blízko do volné přírody.